Združenie urbárnikov a vlastníkov lesov, pozem. spol. Šalgovce